• Lời dạy của Khổng Tử
 • Luyện Nhân
 • img969_tritue0001
 • Có trí thì ham học

  Bất trí thì ham chơi

  Trí khôn tạo nên người

  Đức nhân tìm ra bạn

  Thành đạt nhờ trí sáng

  Danh vọng nhờ đức đầy

   

  Làm nên, nhớ có thầy

  Đầy đủ, nhớ có bạn

  Gái ngoan, nhớ đức hạnh

  Trai mạnh, nhờ lực cường

  Tươi đẹp lắm người thương

  Lực cường nhường kẻ mạnh

   

  Dể thích nghi, thì sống

  Biết năng động, thì nên

  Đủ sức bền thì thắng

  Biết mình khi hoạn nạn

  Hiểu bạn lúc gian nguy

   

  Nghèo hèn bởi tử vi

  Ngu si vì tự phụ

  Tài đức, cao hơn phú

  Hạnh phúc, đủ hơn giàu

  Sống trung tín, bền lâu

  Tình nghĩa sâu, hạnh phúc

   

  Đủ tài thì đỡ cực

  Đủ sức thì đỡ nghèo

  Dốt nát, hay làm theo

  Biết nhiều, bởi học tập

  Hỏng việc, vì hấp tấp

  Va vấp, bởi vội vàng

   

  Cảnh giác với lời khen

  Bình tâm nghe lời trách

  Quá nghiêm thì ít bạn

  Dễ dãi bạn khinh nhờn

  Không hứa hảo, là khôn

  Không tin sằng, ít vạ

   

  Làm ơn đừng mong trả

  Được ơn nhớ đừng quên

  Nhu nhược bị ép chèn

  Quá cương, thường bị gãy

  Cái quý, thường khó thấy

  Dễ thấy, thường của tôi

   

  Của rẻ là của ôi

  Dùng người tối, sinh vạ

  Đẹp lòng, hơn tốt mã

  Nền nã, hơn kiêu kỳ

  Thận trọng từng bước đi

  Xét suy khi hành động

   


  Hiểu biết nhiều, dễ sống

  Luôn chủ động, dễ thành

  Thận trọng trước lợi danh

  Giữ mình đừng buôn thả

  Tránh xa phường trí đá

   

  Tai vạ bởi nể nang

  Tài giỏi chớ khoe khoang

  Giàu sang đừng kinh kiệu

  Học bao nhiêu vẫn thiếu

  Hiểu bao nhiêu chẳng thừa

   

  Nhân đức chớ bán mua

  Được thua không nản chí

  Đủ đức, tài bớt lụy

  Đủ dũng khí, chẳng hàng

   

  Có vợ đảm, thì sang

  Có bạn vàng, thì quý

  Đói nghèo vì bệnh sỉ

  Quẩn trí dễ làm liều

  Tỉnh táo với  tình yêu

  Biết điều khi yếu thế

   

  Lo việc nhà chớ kể

  Tình nghĩa chớ đếm đong

  Giữ trọn chữ hiếu trung

  Với tổ tiên gia tộc

   

  Cây tốt tươi nhờ đất

  Người phúc lộc nhờ nguồn

  Sống bất nghĩa, tai ương

  Sống bất lương, tù ngục

   

  Phải cầu xin là nhục

  Phải khuất phục là hèn

  Hay đố kỵ , nhỏ nhen

  Hay chèn ép, độc ác

   

  Lắm gian truân, càng sáng

  Lắm hoạn nạn, càng tinh

  Với mình phải nghiêm minh

  Với chúng sinh nhân ái

   

  Đang thắng, phòng khi bại

  Gặt hái, phòng mất mùa

  Thói quen thường khó chừa

  Say xưa thường khó tỉnh

  Sống ỉ lại, ăn sẳn

  Hay đua đòi, hoạn nạn

  Quá dễ, hay tai ương

   

  Gia đình trọng yêu thương

  Sống nhường nhịn, hỷ hả

  Thiếu tình thương, man trá

  Dẫu vàng đá cũng tan

  Biết dạy dỗ, con ngoan

  Biết bảo ban, con giỏi

   

  Tinh khôn nhờ học hỏi

  Cứng cỏi nhờ luyện rèn

  Sống vì nhau, dễ bền

  Sống vì tiền, dễ vỡ

  Rèn con từ lúc bé

  Khuyên vợ lúc mới về

   

  Muốn hiểu cần lắng nghe

  Thích khoe thì trí cạn

  Sống dựa dẫm, ngu đần

  Sống bất cần, phá sản

  Nhận bạc, dễ bán mình

  Kẻ tồi, chơi xấu bạn

  Khốn nạn, quên mẹ cha

   

  Tốt đẹp hãy bày ra

  Xấu xa nên che lại

  Có hại, sẽ diệt vong

  Nhiều tham vọng, long đong

  Lắm ước mong, lận đận

  Hay vội vàng, hối hận

  Quá cẩn thận, lỗi thời

   

  Biết được người, là sáng

  Hiểu được bạn, là khôn

  Khiêm tốn là tự tôn

  Kiêu căng là tự sát

  Hứa trước thì khó đạt

  Hèn nhát thì khó thành

   

  Thù hận bởi lợi danh

  Tranh dành bởi chức vị

  Giàu sang, hay đố kỵ

  Tài trí, sinh ghét ghen

  Tham giàu thì cuồng điên

  Tham quyền thì độc ác

  Vì tiền, thì dễ tan

  Vì tình nghĩa, bền lâu

   

  Người hiểu, nói trọn câu

  Kẻ dốt, tâu phách lối

  Có quyền thì hám lợi

  Có tội thường xum xuê

  Khờ dại, hay bị lừa

  Nói bừa, hay vạ miệng

  Đa ngôn thì tai tiếng

  Ngậm miệng, dễ được tin

   

  Hám lợi, hay cầu xin

  Hám quyền, hay xu nịn

  Tham quyền, thường bất chính

  Xu nịn, thường gian trá

   

  Lười biến, thường kêu ca

  Thật thà, hay oan trái

  Thẳng thắn, hay bị hại

  Thông thai, hay bị lừa

   

  Chiều con quá, con hư

  Tiền của dư, con hỏng

  Giàu mạnh, thường thao túng

  Nghèo vụng, thường theo đuôi

   

  Người tài giỏi, khó chơi

  Kẻ chay lười, khó bảo

  Thành tâm thì đắc đạo

  Mạnh bạo, việc dễ thành

   

  Quân tử thì trọng danh

  Tiểu nhân thường trọng lợi

  Bất tài, hay đòi hỏi

  Học hỏi, khó khiêm nhường

   

  Tình nghĩa thường khó quên

  Nợ duyên thường khó trả

  Khó thuần phục kẻ sỉ

  Khó phòng bị tướng tài

  Biết chấp nhận, thảnh thơi

  Hay hận đời, đau khổ

   

  Của quý thường khó giữ

  Con cầu, thường khó nuôi

  Nhà dư của, hiếm con

  Nhà lắm người, bạc cạn

  Khó gần, người quá sạch

  Vắng khách tại quá nghèo

  Dễ nỗi danh, kỳ hiền

  Dễ kiếm tiền, khó giữ

   

  Kiếp người là duyên nợ

  Lành vỡ là thường tình

  Bại thành bởi tài lực

  Thời gian đừng uổng phí

  Thời cơ khó bỏ qua

  Biết suy nghĩ sâu xa

  Vững vàng khi thành bại

  Cần học và hành mãi

  Sẽ gặt hái thành công.

   

  Sưu tầm, ghi chép - 22/10/2011 "Bút sao: Võ Thái"

Các tin khác
Bản quyền © 2012 thuộc về Bao Huy Company
Online: 16 | Visitor: 171.485